16

Oct

Chlieb ako symbol mieru

Chlieb nepozná kultúrne hranice. Pri každej rase, krajine, náboženstve, je chlieb vnímaný ako symbol mieru a zároveň je používaný v nespočetných náboženských obradoch.


Obalové materiály AGRAX

Novinky

Staršie správy

Sledujte nás